struka(e): matematika

neutralni element (znak e), u matematici, element neutralan (ne mijenja druge elemente) prema nekoj binarnoj operaciji (*) definiranoj na nekom skupu, tj. element koji zadovoljava uvjet e * a = a * e = a, gdje je a bilo kakav element toga skupa. Npr. 0 je neutralni element prema operaciji zbrajanja u skupu realnih brojeva, 0 + x = x + 0 = x, dok je 1 neutralni element u odnosu na množenje u istom skupu, 1 ∙ x = x ∙ 1 = x.

Citiranje:

neutralni element. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/neutralni-element>.