struka(e): mineralogija

nikelin (nikolit) (prema nikal), niklov arsenid, NiAs, bakrenocrveni heksagonski mineral; niklova ruda, javlja se u malim količinama uz rude srebra i kobalta u noritima. Ponegdje su njegovi udjeli veći, kao u Kanadi i Meksiku. Kristalna struktura, tipična za više sulfida i selenida, sastoji se od guste heksagonske slagaline arsenovih atoma, u kojoj sve oktaedrijske šupljine zauzimaju niklovi atomi. Zbližavanje niklovih atoma duž osi 6. reda, heksagire (osni omjer c/a iznosi 1,39, mjesto idealnoga 1,63 za heksagonsku gustu slagalinu), omogućuje poluvodička svojstva niklova arsenida.

Citiranje:

nikelin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/nikelin>.