struka(e): povijest, opća
Niketa Honijat
bizantski povjesničar
Rođen(a): Hone, Frigija, polovica XII. st.
Umr(la)o: Nikeja, između 1210. i 1220.

Niketa Honijat (grčki Νıϰήτας Χωνıάτης, Nikḗtas Khōniátēs latinizirano Nicetas Choniates), bizantski povjesničar (Hone, Frigija, polovica XII. st.Nikeja, između 1210. i 1220). Brat atenskoga metropolita Mihaela. Kao dječak otišao je na školovanje u Carigrad, gdje je stekao svestranu izobrazbu. Karijeru, koju je započeo posljednjih godina vladavine Emanuela I. Komnena, nakratko je prekinuo za vladavine Andronika I. Komnena (1183–85), a za careva iz dinastije Angela brzo je napredovao u službi; 1189. bio je upravitelj teme Filipopol i sudjelovao u pregovorima s rimsko-njemačkim carem Fridrikom I. Barbarossom. Potom je postao velikim logotetom (smijenjen 1204). Zahvaljujući svojim vezama s mletačkim trgovcima, napustio je s obitelji Carigrad 1204. i uputio se najprije u Selembriju, potom u Nikeju, gdje se priključio caru Teodoru Laskarisu, koji mu je povjerio visok položaj na dvoru. Njegovo je stvaralaštvo raznovrsno; osim više govora i jedne prigodne pjesme, napisao je teološko djelo Riznica pravovjerja (Θησαυρὸς Ὁρϑοδοξίας) te mnogo poznatije i vrjednije Pripovijedanje povijesti (Χρονıϰὴ δıήγησıς), u kojem je prikazao razdoblje vladavine Komnena i Angela (1118–1206). Djelo je sačuvano u dvije redakcije, kraćoj i opširnijoj, pa se pretpostavlja da je potkraj života pisac sam upotpunio i preradio bilješke što ih je do tada bio skupio. Tada je djelu dodao i izlaganje o događajima iz 1204–06. Njegovo se djelo ističe slikovitošću i živošću prikaza, pa se Honijat ubraja među najbolje bizantske povjesničare srednjeg vijeka.

Citiranje:

Niketa Honijat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/niketa-honijat>.