struka(e): matematika

normala (prema normalan), u geometriji, okomica, svaki pravac koji je okomit na drugi pravac ili ravninu.

Normala ravninske krivulje y = f (x) je pravac okomit na tangentu krivulje u diralištu (x0, y0) i u Kartezijevom koordinatnom sustavu zadan jednadžbom y – y0 = – (x – x0) / f ' (x0). Normala plohe je pravac okomit na tangencijalnu ravninu te plohe u diralištu. Svaka ravnina koja prolazi normalom plohe siječe plohu u tzv. normalnom presjeku. Normalna ravnina prostorne krivulje je ravnina koja je okomita na tangentu prostorne krivulje i prolazi diralištem, te u njoj leži normala.

Citiranje:

normala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/normala>.