struka(e): |

Novi Grad (prije Bosanski Novi), grad na utoku Sane u Unu, sjeverozapadna BiH (Republika Srpska); 10 120 st. (2013; 13 588 st., 1991). U drugoj polovici XX. st. razvila se jaka industrija pozamanterije i trikotaže (Sana) i preradba drva; proizvodnja građevnoga materijala. – Prvi se put spominje 1280. kao Castrum Novum; bio je u posjedu knezova Babonića do početka XVI. st., kada je pripao Nikoli Zrinskomu. Osmanlije su ga zauzeli 1557. i u grad stavili posadu, a Ferhad-beg Sokolović sagradio je most preko Une 1577. Prije 1624. osnovana je novska kapetanija, a u Novom Gradu je bilo njezino središte do 1835. Pod austrijskom vlašću 1691–1703. i 1788–95., potom opet pod Osmanlijama. Godine 1895. preimenovan u Bosanski Novi.

Citiranje:

Novi Grad. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 28.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/novi-grad>.