struka(e): geografija, hrvatska | povijest, hrvatska

Novigrad na Dobri (prije Crkveno Selo i Crikveno Selo), selo 9 km jugozapadno od Karlovca; 62 st. (2021). Leži na lijevoj obali rijeke Dobre, na 126 m apsolutne visine. Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (XVI. st., dograđena 1781) sa zvonikom iz 1882., kameni most preko Dobre (1730); u blizini su ruševine grada Novigrada iz 1193. Poljodjelstvo (kukuruz i dr.); stočarstvo (govedo, svinja, ovca). Pilana. – U srednjem vijeku utvrda, isprva u posjedu Frankapana za čije se uprave ondje razvilo i naselje. Stradao 1543. od Osmanlija te ponovno nakon pogibije Zrinskih i Frankapana (1671), kada ga je opljačkala i opustošila kraljevska vojska. God. 1676. došao je u posjed karlovačkoga generala I. J. Herbersteina, koji je 1689. oporučno ostavio Novigradsko vlastelinstvo Malteškim vitezovima. Vlastelinstvo su 1746. kupili grofovi Patačići, koji su ga 1809. prodali Mirku Haraminčiću. Utvrđeni grad javnom je dražbom prešao potom u državno vlasništvo, a početkom XX. st. otkupio ga je karlovački veletrgovac Franjo Türk te ga dao obnoviti. U II. svjetskom ratu Novigrad je teško stradao. Najviše je stanovnika imao u prvom modernom popisu 1857. god. (238), a otada se stanovništvo postupno smanjuje.

Citiranje:

Novigrad na Dobri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/novigrad-na-dobri>.