struka(e): matematika

nulvektor (znak 0), vektor kojemu se početak (hvatište) i završetak podudaraju; njegova je duljina (modul) jednaka nuli, a smjer neodređen; neutralni element s obzirom na zbrajanje u vektorskome prostoru: a + 0 = a. Prema dogovoru, smatra se da je nulvektor kolinearan sa svakim vektorom.

Citiranje:

nulvektor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/nulvektor>.