struka(e): matematika

oduzimanje (odbijanje, suptrakcija), osnovna matematička operacija kojom se određuje koliko se razlikuju dva broja, dvije varijable, dva polinoma, dva vektora ili dva druga matematička objekta, suprotna je zbrajanju. Simbolički se označuje znakom – (minus): c = a – b. Pritom se a naziva umanjenik ili minuend, b umanjitelj ili suptrahend, a rezultat c razlika ili diferencija.

Citiranje:

oduzimanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/oduzimanje>.