struka(e): geografija, hrvatska | povijest, hrvatska
ilustracija
OPUZEN, most preko Neretve

Opuzen, grad u Dalmaciji, 10 km jugozapadno od Metkovića; 2355 st. (2021). Leži na lijevoj obali rijeke Neretve, 12 km uzvodno od njezina utoka u Jadransko more. Neoklasicistička župna crkva sv. Stjepana Prvomučenika iz 1883. Ruševine mletačke utvrde Fort Opus, izgrađene na mjestu utvrde Koš. Nedaleko od Opuzena, na uzvisini iznad Podgradine, nalazi se srednjovjekovna utvrda Brštanik. Proizvodnja i preradba ranoga povrća i voća (mandarinke, grožđe i dr.), uzgoj cvijeća; uljara (maslinovo ulje); ribolov. – Prema arheološkim nalazima u obližnjem selu Podgradini, širi je prostor Opuzena bio naseljen već u antičko doba. U XIV. st. na mjestu današnjega grada Dubrovačka Republika utemeljila je trgovište pod nazivom Posrednica, koje su 1472. razorili Osmanlije. Potkraj XV. st. ondje se nalazila utvrda Koš, a manja se utvrda spominje i u osmansko doba. God. 1684. Mlečani su podigli utvrdu Fort Opus, a u naselje se pod vodstvom obitelji Nonković naselilo šezdesetak obitelji. Od imena utvrde vjerojatno potječe naziv današnjega grada. God. 1716. naselje se dodatno utvrđuje i postaje upravno središte Donjega Poneretavlja te se jače razvija kao luka i trgovište. Od 1807. središte je Neretvanskoga kotara, a od sredine XIX. st., s jačim razvojem Metkovića, stagnira. Potkraj XIX. st. Opuzen je povezan s Metkovićem Napoleonovom cestom, a od 1941. i željezničkom prugom. Nakon II. svjetskoga rata doživljava postupan gospodarski rast; melioracijskim radovima povećana je obradiva površina u delti Neretve i suzbijena malarija, a Poljoprivredno-industrijski kombinat »Neretva« razvio se u velikoga proizvođača i prerađivača voća i povrća (2011. prestao s radom).

Citiranje:

Opuzen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/opuzen>.