struka(e):

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (engl. Organisation for Economic Cooperation and Development, akronim OECD), međunarodna organizacija osnovana 1961. radi poticanja ekonomskog razvoja i svjetske trgovine, sa sjedištem u Parizu. Preteča OECD-a bila je Organizacija za europsku ekonomsku suradnju (OEEC), koja je osnovana 1948. na poticaj SAD-a, a osnovni joj je zadatak bio koordiniranje Marshallova plana za obnovu europskoga gospodarstva. Osnivanje Europske platne unije (1951) te pojava novih organizacija kao što su EEZ i EFTA potaknuli su reorganizaciju OEEC-a. Odluku o osnivanju OECD-a potpisalo je 14. prosinca 1960. osamnaest europskih država (Austrija, Belgija, Danska, Francuska, Grčka, Island, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Portugal, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska i Velika Britanija), SAD i Kanada, a na snagu je stupila 30. rujna 1961. Od tada su OECD-u pristupili i: Japan (1964), Finska (1968), Australija (1971), Novi Zeland (1973), Meksiko (1994), Češka (1995), Južna Koreja (1996), Madžarska (1996), Poljska (1996) i Slovačka (2000). U skladu sa svojim ciljevima (najveći mogući ekonomski razvoj i zaposlenost te rast životnoga standarda u zemljama članicama, uz istodobnu financijsku stabilnost) OECD se zauzima za liberalizaciju međunarodne trgovine i slobodan protok kapitala. Iako OECD ima uglavnom savjetodavnu ulogu, njegov je utjecaj velik. Svoj program provodi putem konferencija, seminara i velikoga broja publikacija, te kontaktima i suradnjom s mnogobrojnim državnim i međunarodnim agencijama poput Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) ili Općega sporazuma o carinama i trgovini (GATT). OECD godišnje tiska više od 10 000 stranica teksta o općoj statistici, poljoprivredi, znanstvenom istraživanju, tržištu kapitala, porezima, energetici, ekologiji, obrazovanju itd. Njegova su najpoznatija izdanja časopisi OECD Observer i OECD Economic Outlook.

Citiranje:

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 1.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/organizacija-za-ekonomsku-suradnju-i-razvoj>.