struka(e): strane riječi | biologija

organizator (njemački Organisator).

1. Općenito, onaj koji se brine oko pripreme čega (organizator izložbe, natjecanja, putovanja), koji okuplja i povezuje ljude radi zajedničkoga djelovanja (organizator prosvjeda).

2. U biologiji, organizator ili organizatorni centar dio je životinjskoga zametka (embrija) koji tijekom razvoja ima gl. utjecaj na oblikovanje ostalih dijelova ili okružja zametka; organizator uvjetuje njihovu determinaciju i potiče njihovu histološku i morfološku diferencijaciju. Otkrio ga je H. Spemann (1924) na mladoj gastruli vodozemca, kada je presadio djelić embrija iz okružja gornje usne blastopora (predodređen da se razvije u svitak i prasegmente) jedne životinje na trbušno okružje embrija druge životinje. Na trbuhu embrija-primatelja iz presađenoga se djelića razvio svitak i prasegmenti, a indukcijom se iz okolnog ektoderma izdiferencirala neuralna ili medularna cijev. Na embriju-primatelju uspjelo se tako uzgojiti sekundarni embrij s glavom, škrgama, očima, ekstremitetima, trupom i mišićima, svitkom i crijevom. Postojanje organizatora Spemannova je škola utvrdila i kod riba, ptica te mnogih beskralježnjaka (→ indukcija). – Nukleolarni organizator ili nukleolarna organizacijska regija dio je kromosoma u kojem se nalaze geni za ribosomsku RNA (rRNA).

Citiranje:

organizator. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/organizator>.