struka(e): geologija

orogeneza (oro- + -geneza), nastajanje planinskih pojasa tektonskim djelovanjem. S evolucijskoga gledišta, svakom ulančanomu gorju prethodio je orogen kao bitan linearni segment Zemljine kore, koji je bio podvrgnut orogenezi. Orogeneza je u oprjeci s epirogenetskim pokretima koji se odražavaju na stabilnim dijelovima Zemljine kore (→ kraton). Glavna je značajka orogeneze nabiranje i rasjedanje, regionalni metamorfizam i smještanje granita, koje se u pravilu događa u dubljim dijelovima orogenetskoga pojasa. Orogeneza je trajala nekoliko desetaka milijuna godina, pa je razumljivo da orogenetski periodi pokazuju nekoliko maksimuma izraženih u različitim dijelovima orogenetskoga pojasa. U povijesti Zemlje orogeneza se pojavljuje kao globalni događaj, premda neki maksimumi mogu biti lokalno naglašeni. Korelacija orogeneze u prostornom je smislu teško provediva bez pouzdana datiranja stijena što su u sastavu planinskih lanaca. Pretpostavlja se da su u fanerozoiku (uključuje paleozoik, mezozoik i kenozoik), tj. tijekom posljednjih 545 milijuna godina, bila tri globalna orogenetska ciklusa: kaledonski, hercinski i alpski.

Citiranje:

orogeneza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/orogeneza>.