struka(e): iseljeništvo | religija
Paletin, Vinko
hrvatski diplomat, pravni pisac i kartograf
Rođen(a): Korčula, 1508.
Umr(la)o: Korčula, oko 1575.

Paletin, Vinko, hrvatski diplomat, pravni pisac i kartograf (Korčula, 1508Korčula, oko 1575). Rođen u patricijskoj korčulanskoj obitelji. Kao mladić otišao u Španjolsku, a zatim 1530. u Srednju Ameriku, gdje se pridružio konkistadorima na Yucatánu. U Meksiku 1541. stupio u dominikanski red, a 1546. završio studij teologije u Bologni. Bio profesor matematike u Vicenzi te u diplomatskoj misiji španjolskoga kralja Filipa II. Preveo je sa španjolskoga na talijanski djelo o navigaciji španjolskoga kozmografa Pedra Medine Umijeće plovidbe (L’arte del navigar, 1554). Na temelju podataka i vlastitih mjerenja izradio je geografsku kartu Španjolske (1551). Njegovo je najznačajnije djelo rasprava O pravu i opravdanosti rata protiv Indijanaca, posvećeno španjolskom kralju Filipu II. (De jure et justitia belli contra Indos ad Philippum II Hispaniarum regem), napisana na latinskome 1557–58., a 1559. prevedena na španjolski. Tim je djelom zauzeo srednji put između »apsolutnoga kraljeva prava« (koje su zagovarali i mnogi onodobni humanisti) i borbe redovničkoga subrata B. de Las Casasa, koji se zauzimao za prava Indijanaca (ukinuće ropstva, ravnopravnost urođenika i useljenika).

Citiranje:

Paletin, Vinko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/paletin-vinko>.