struka(e): geologija
ilustracija
PANGEA

Pangea (pan- + grč. γῆ: zemlja), naziv za jedinstveno hipotetično kopno za koje se pretpostavlja da je obuhvaćalo kontinentalnu koru već od početka Zemljine povijesti. Smatra se da je Pangea bila razlomljena u dva superkontinenta, Lauraziju i Gondvanu, prije približno 300 milijuna godina, koji su se zatim postupno dezintegrirali do sadašnjega rasporeda kontinenata. Gondvana je već u permu obuhvaćala Afriku, Madagaskar, Dekanski poluotok (Indiju), najveći dio Australije, Tasmaniju, Antarktiku, Falklandsko otočje te središnji i istočni dio Južne Amerike, a Laurazija je prije nastanka (otvaranja) Altantskog oceana obuhvaćala Sjevernu Ameriku, Grenland, Europu i Aziju. Kasnija dezintegracija i horizontalno pomicanje kontinentskih dijelova dovelo je, po mišljenju A. Wegenera, kontinente u današnji položaj.

Citiranje:

Pangea. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/pangea>.