struka(e): matematika
ilustracija
PARABOLIČKA SPIRALA, r2 = a ∙ ϕ, za a = 1/(2π)

parabolička spirala, specijalna vrsta spirale, kojoj je jednadžba u polarnim koordinatama r² = a ∙ φ. Naziva se Fermatovom spiralom (po franc. matematičaru P. Fermatu).

Citiranje:

parabolička spirala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/parabolicka-spirala>.