struka(e):

Peredvižnjiki [p’ir’idv’i'žn’ik’i], društvo ruskih slikara i kipara koji su se suprotstavili idealističkoj šabloni službenog akademizma nalazeći svoj likovni izraz u prirodi i stvarnom životu. Bilo je osnovano 1863. u Sankt Peterburgu na poticaj G. G. Mjasojedova, I. N. Kramskoja, N. N. Gea, V. G. Perova i dr. Priredili su 48 pokretnih izložaba (po kojima su dobili ime) u Petrogradu, Moskvi, Kijevu, Rigi, Odesi i dr. popularizirajući umjetnost među širokim slojevima. Postupno su im se pridružili V. M. Vasnjecov, I. I. Levitan, I. J. Rjepin, V. A. Sjerov, V. I. Surikov i mnogi mladi umjetnici. Dosljedno primjenjujući kritičku realističku metodu radikalnih ruskih književnih kritičara V. G. Bjelinskoga, N. A. Dobroljubova i N. G. Černiševskoga, koja je u to doba davala glavno obilježje ruskoj književnosti, slikali su realističke figuralne kompozicije, portrete, krajolike i žanr-prizore iz života ruskih radnika i seljaka.

Citiranje:

Peredvižnjiki. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/peredviznjiki>.