struka(e): strane riječi | astronomija | fizika | matematika

period (latinski periodus < grčki περίοδος: obilazak, krug).

1. Općenito, vremenski odsjek unutar kojega se odvija neki proces (npr. period sazrijevanja, period humanizma) ili se on ponavlja kao dio nekoga ciklusa (npr. period tropskih kiša); razdoblje, doba.

2. U fizici, vremenski interval (znak T) nakon kojega se fizikalni sustav vraća u početni položaj ili neka fizikalna veličina poprima početne vrijednosti. Obrnuto je razmjeran frekvenciji: T = 1/ν. Mjerna je jedinica perioda sekunda (s).

Period titranja je vrijeme potrebno tijelu ili čestici koja titra da obavi jedan puni titraj.

Period vala je vrijeme koje protekne dok se val pomakne za jednu valnu duljinu (udaljenost između dvaju uzastopnih valnih maksimuma).

Period vrtnje (period rotacije) vrijeme je potrebno da se tijelo okrene oko svoje osi.

Period ophoda (period revolucije, ophodno vrijeme) vrijeme je potrebno za obilazak tijela oko središta putanje.

3. U astronomiji → platonova godina; sarosov period; siderički period; sinodički period; sotisov period

4. U matematici → perioda

Citiranje:

period. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/period>.