struka(e): mineralogija

piroluzit (piro- + grč. λοῦσις: pranje), crn, tamnosiv ili plavkast tetragonski mineral, dimorfan s rompskim ramsdelitom; manganov dioksid (MnO2), s 1 do 2% vode. Vrlo je raširen i važan manganov rudni mineral. Nastao je kao sekundarni mineral trošenjem manganita i drugih manganonosnih minerala. Velikih nalazišta piroluzita ima u Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj, na Kavkazu te na više mjesta u Sjevernoj Americi.

Citiranje:

piroluzit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/piroluzit>.