struka(e): kemijsko inženjerstvo

plastomeri (grč. πλαστός: oblikovan + -mer), sintetski polimerni materijali iz skupine poliplasta (→ polimerni materijali) koji su topljivi i taljivi. Zagrijavanjem do temperature mekšanja ili taljenja ne mijenja im se kemijska struktura, pa je njihova preradba samo proces povratne promjene agregatnoga stanja. Pri tim se temperaturama mogu po želji oblikovati, a uzastopno zagrijavanje i hlađenje mogu se ponavljati bez bitnih promjena temeljnih svojstava. Plastomeri su se zato, prema starijem nazivlju, zvali termoplastima. Izgrađeni su od linearnih ili granatih makromolekula velikih relativnih molekularnih masa, a mogu biti potpuno amorfni ili kristalasti; kristalasti su oni plastomeri koji osim amorfne sadrže i kristalnu fazu. Veći udjel amorfne faze povećava im fleksibilnost i obradivost, a veći udjel kristalne faze gustoću, čvrstoću, tvrdoću i otpornost prema otapalima. Među najpoznatijim su plastomerima: polietilen, polipropilen, polistiren, poli(vinil-klorid), politetrafluoretilen, poliamidi, polioksimetilen, polikarbonat, poli(etilen-tereftalat) i poli(metil-metakrilat). (→ polimeri)

Citiranje:

plastomeri. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/plastomeri>.