struka(e):
ilustracija
PLINOSPREMA, kuglasti spremnici za ukapljeni plin
ilustracija
PLINOSPREMA, niskotlačna plinosprema s plutajućim zvonom i teleskopima

plinosprema, spremnik plina. U visokotlačnoj distribucijskoj mreži plinovoda plinosprema služi za izravnjivanje neravnomjernosti između proizvodnje, dobave i potrošnje plina u rasponu između najvećeg i najnižega radnog tlaka. Opremljena je zapornim, sigurnosnim i regulacijskim uređajima, a ponegdje se uz nju nalaze i stanica za komprimiranje plina i regulacijska stanica. U gradskoj distribucijskoj mreži plinosprema je niskotlačni priručni spremnik s plutajućim zvonom i teleskopskim uređajima brtvenim vodom (tzv. gazometar), iz kojega se pokrivaju potrebe za plinom u zimskom razdoblju, kada su one često veće od raspoloživih količina. Zimska vršna potrošnja može se pokrivati i zamjenskim plinom (smjesa butana, propana i zraka), pa se u te svrhe ukapljeni naftni plin skladišti u kuglastim ili cilindričnim spremnicima pod tlakom od 10 do 15 bara.

Skladišta plina velikih kapaciteta obično se nalaze unutar transportnoga plinovoda. U tu svrhu služe iscrpljena naftna ili plinska ležišta, a ponegdje i iskorišteni ugljenokopi ili vodonosni slojevi (akviferi). U novije doba kao priručna sezonska skladišta grade se tuneli posebna oblika (tzv. umjetne kaverne) te skladišta u rudnicima soli (otapanjem soli vodom do željenog obujma skladišta). Jedino sezonsko skladište prirodnoga plina u Hrvatskoj nalazi se u iskorištenome plinskom ležištu polja Okoli u blizini Popovače (kapacitet od 550 milijuna m³). Skladište je omeđeno slojevima nepropusnoga lapora i na krajevima brtvljeno vodom.

Citiranje:

plinosprema. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 29.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/plinosprema>.