struka(e):
ilustracija
PLINSKI GENERATOR – a) križni, b) s fluidiziranim slojem; 1. gorivo, 2. zrak, 3. zona sušenja, 4. zona otplinjavanja, 5. zona izgaranja, 6. plin, 7. zona redukcije, 8. rešetka, 9. užarena masa, 10. pepeo, 11. ulaz biomase, 12. zrak, kisik ili para, 13. fluidizirani sloj

plinski generator, uređaj za pretvorbu čvrstih goriva u plinovita rasplinjavanjem, tj. izgaranjem uz nedostatno dovođenje kisika. Tijekom XIX. i u prvoj polovici XX. st. plinski generator bio je glavni izvor generatorskih plinova, koji su se dobivali uglavnom iz ugljena, rjeđe iz drva, i koji su se rabili za pripravu rasvjetnog i ogrjevnoga plina. Manji generatori bili su ugrađivani i u vozila (u osobne i teretne automobile te autobuse) u doba nestašice nafte, ponajviše za svjetskih ratova. Uporabom prirodnoga plina primjena im je prestala, da bi se obnovila potkraj XX. st. za rasplinjavanje biomase (drva i poljoprivrednih otpadaka), a istražuje se i mogućnost iskorištavanja industrijskog i komunalnog otpada.

Konstrukcijski se razlikuje plinski generator s istosmjernim, protusmjernim i križnim vođenjem goriva i proizvedenoga plina, pri čem usitnjeno gorivo pri izgaranju gravitacijski putuje kroz cilindrično tijelo generatora od čelika, iznutra obloženo šamotnim ziđem. Za velike kapacitete danas se razvija plinski generator s fluidiziranim slojem (→ fluidizacija), posebno za rasplinjavanje biomase pri kojem nastaje mnogo katrana, koji bi u drugim vrstama generatora uzrokovao zastoj u protoku goriva. Sastav plinovitoga goriva kao proizvoda rasplinjavanja ovisi o parametrima vođenja procesa (temperatura, omjer goriva i zraka, prisutnost vodene pare). Većinom je to smjesa generatorskog i vodenoga plina (miješani plin), koja kao gorive sastojke sadrži ugljikov monoksid (CO) i vodik, a kao balast dušik (iz zraka za izgaranje) i ugljikov dioksid (CO2). (→ generatorski plinovi)

Citiranje:

plinski generator. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 29.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/plinski-generator>.