struka(e):

plinski motor, četverotaktni Ottov ili Dieselov motor pogonjen stlačenim prirodnim plinom ili bioplinom kojega je gl. sastojak metan. Ottovi motori usisavaju gorivu smjesu, a kod Dieselovih se plin upuhuje u usisnu cijev (pod pretlakom do 3 bara) ili izravno u cilindar (200 do 300 bara). Takvi se motori pale ubrizgavanjem male količine dizelskoga goriva u cilindar (1% do 5%), ili rjeđe el. grijačem u cilindarskoj glavi. Plinski Ottovi motori alternativa su benzinskima za pogon osobnih automobila i grad. autobusa jer su troškovi goriva niži, a nemaju čađe u ispuhu, dok se takvi Dieselovi motori primjenjuju za pogon el. generatora u elektranama, jer mogu naizmjenično raditi na plin ili na tekuće dizelsko gorivo. Najveći stupanj djelovanja Ottovih motora je oko 40%, velikih Dieselovih oko 48%. U usporedbi s motorima na tekuća goriva, plinski imaju manju štetnu emisiju i buku, a zbog manjeg udjela ugljika u gorivu imaju nižu emisiju ugljikova dioksida.

Citiranje:

plinski motor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 29.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/plinski-motor>.