struka(e): kemijsko inženjerstvo
ilustracija
POLIETILEN, utjecaj relativne molekularne mase i stupnja kristalnosti na konzistenciju polietilena visoke gustoće (1) i niske gustoće (2)

polietilen (poli- + etilen) (PE), plastomerni materijal s najvećom proizvodnjom (više od 70 · 106 t/god.) i primjenom. Pripravljen je već 1933. zagrijavanjem etilena pri visoku tlaku i visokoj temperaturi:

n H2C=CH2 → (–H2C–CH2–)n

Jednostavna linearna struktura u izduženim konformacijama omogućuje njegovu laku kristalizaciju, pa se polietilen morfološki sastoji od kristalnih i amorfnih područja, a o njihovu udjelu ovise i mehanička svojstva. Međutim, makromolekule polietilena nisu potpuno linearne, već sadrže i bočne skupine koje pridonose njihovoj granatosti i tako smanjuju stupanj kristalnosti, tj. gustoću polietilena. Na temelju molekularne građe i svojstava, polietilen se kao konstrukcijski materijal dijeli u nekoliko vrsta, od kojih su najvažnije polietilen niske gustoće (kratica PE-LD, gustoća 0,910 do 0,925 g/cm³, temperatura omekšavanja 85 do 87 °C), linearni polietilen niske gustoće (PE-LLD, 0,926 do 0,940 g/cm³) i polietilen visoke gustoće (PE-HD, 0,941 do 0,960 g/cm³, 127 °C).

Polietilen je žilav, voskasta izgleda, nepotpune prozirnosti i velikoga modula elastičnosti. Općenito je otporan prema vodi i većini kemikalija, na sobnoj temperaturi netopljiv u otapalima. S povećanjem gustoće povećavaju se i modul elastičnosti, prekidna čvrstoća, krutost, tvrdoća i kemijska postojanost, a smanjuje se udarna žilavost i propusnost za plinove. Proizvodi se visokotlačnim postupkom (radikalskom polimerizacijom), uz tlak 1500 do 3000 bara i temperaturu oko 200 °C, ili niskotlačnim postupkom (koordinativnom polimerizacijom), uz tlak do 100 bara i temperaturu 60 do 180 °C. Visokotlačnim postupkom dobiva se polietilen veće granatosti i zato manje kristalnosti i manje gustoće (PE-LD), a niskotlačnim nastaje polietilen manje granatosti i zato veće kristalnosti i veće gustoće (PE-HD).

Polietilen se najviše primjenjuje za izradbu folija koje izravno služe kao ambalažni materijal za prehrambene, farmaceutske, tekstilne i druge proizvode (od jednostavnih ručnih vrećica do tzv. skupljajuće folije koja nakon razvlačenja i zagrijavanja čvrsto obuhvati omotani predmet i poprimi njegov oblik). Polietilen služi i za izradbu različitih kutija i posuda za kućanstvo, vreća, velikih industrijskih spremnika, unutrašnjih obloga teretnih brodova, vodovodnih i dr. cijevi, za izolaciju električnih kabela, impregnaciju tekstilnih vlakana i papira, kao polietilensko vlakno itd.

Citiranje:

polietilen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/polietilen>.