struka(e): pomorstvo

Pomorski zbornik, godišnjak Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva RH, pokrenut u Institutu JAZU u Zadru 9. IX. 1962. Izlazio je u Zadru 1963–70., a od 1971. izlazi u Rijeci. Glavni pokretači i dugogodišnji urednici bili su G. Novak i V. Maštrović. U uredništvu danas sudjeluju pomorski i pravni stručnjaci sa sveučilišta u Rijeci, Splitu i Dubrovniku te inoz. stručnjaci sa sveučilišta u Genovi, Bitolju, Rotterdamu, Ateni, Bremenu, Hong Kongu i dr., pod vodstvom gl. urednika Miodraga Miloševića (od 2003). Zbornik sadrži znanstv. rasprave iz različitih područja pomorstva: ekonomike, povijesti, nautike, brodogradnje, prava, vojno-pomor. pitanja, tehničkih i prirodoslovnih znanosti, medicine, geografije, književnosti, umjetnosti, stručnoga nazivlja, nacionalne i međunar. brodograđevno-pomorske legislative, školovanja i zapošljavanja pomoraca i dr.

Citiranje:

Pomorski zbornik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/pomorski-zbornik>.