struka(e):

Požeška gora, niska planina u Slavoniji, na jugozap. rubu Požeške kotline; najviši vrhovi Kapovac (Kapavac, 618 m) i Maksimov hrast (615 m). Pruža se u smjeru istok–zapad (duga je oko 25 km), između rijeke Rešetarice na zapadu, Orljavice na sjeverozapadu, Orljave na sjeveru i istoku i posavske nizine na jugu. Blago je povijena prema jugu. Sjeverni su joj pristranci strmi (rasjedi), južni položitiji. Građena je od konglomerata, lapora, vapnenca, pješčenjaka, te vulkanskih i metamorfnih stijena (gnajs, andezit, dijabaz). Stijene su ugl. tercijarne (oligocen) starosti; ima ležišta smeđeg ugljena. Obrasla je hrastovom i bukovom šumom; rašireni su vinogradi i voćnjaci. Veća naselja nalaze se u podnožju, Požega u sjevernom, a Pleternica u južnome.

Citiranje:

Požeška gora. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/pozeska-gora>.