struka(e):

pretor (latinski praetor), u antičkom Rimu, prvotno naziv za konzula u funkciji vojskovođe; od 366. pr. Kr. magistrat koji je obavljao civilnu sudačku funkciju. Pretor je imao imperij i ubrajao se među najviše rimske magistrate. Od 337. pr. Kr. i plebejci su mogli postati pretorima. Od druge pol. III. st. pr. Kr. u Rimu su se birala dva pretora, gradski pretor (praetor urbanus), koji je sudio građanima, i pretor za strance (praetor peregrinus), a njihovi su edikti odigrali važnu ulogu u razvoju rimskoga prava. U rimskim provincijama sudačku su funkciju obavljali praetores provinciales.

Citiranje:

pretor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/pretor>.