struka(e): elektrotehnika

pretvornik, uređaj koji pretvara signale iz jednog oblika u drugi, uz poznat odnos između ulaznog i izlaznoga signala. Pri tome je vrlo bitan odnos između ulazne i izlazne veličine, pa se značajke pretvornika opisuju nizom parametara kao što su mjerno područje, osjetljivost, razlučivost, selektivnost, točnost, preciznost, stabilnost, linearnost, histereza, brzina odziva, itd.

Veliku skupinu pretvornika u tehničkim sustavima čine mjerni pretvornici. To su ulazni elementi mjernoga sustava koji mjerenu veličinu pretvaraju u oblik pogodan za obradbu (npr. mikrofon pretvara zvučne valove u električni signal, bimetalna vrpca pretvara promjenu temperature u mehanički pomak). Dio mjernoga pretvornika koji dolazi u izravni dodir s mjerenom veličinom naziva se mjerno osjetilo. Izlazni signal mjernih pretvornika u tehničkim sustavima može biti električni, pneumatski ili hidraulički. Neki od navedenih izlaznih signala opisani su normama. Pretvornicima se nazivaju i sklopovi koji služe za pretvorbu normiranih električnih signala u pneumatske i obratno.

Postoji niz pretvornika koji pretvaraju električni signal iz jednog oblika u drugi. Analogno-digitalni pretvornici (A/D) pretvaraju ulazni analogni signal u digitalni kôd, a digitalno-analogni pretvornici (D/A) pretvaraju digitalni kôd na svojem ulazu u analogni signal (→ analogno-digitalna pretvorba). Postoje pretvornici naponskoga signala u strujni (U/I) i strujnoga u naponski (I/U), zatim pretvornici naponskoga signala u frekvenciju (U/f) i frekvencije u naponski signal (f/U), itd.

Razvijaju se pretvornici temeljeni na tehnologiji mikroelektromehaničkih sustava (MEMS-tehnologija, od engl. Micro-Electro-Mechanical Systems) i nanotehnologiji. MEMS-tehnologija omogućuje integraciju minijaturnih mehaničkih konstrukcija (10 do 100 μm) s elektroničkim sklopovima na istoj pločici silicija (tako se izrađuju tzv. inteligentni mjerni pretvornici i mikroaktuatori, npr. mikromotori), a nanotehnika omogućuje daljnje smanjivanje izmjera pretvornika.

Citiranje:

pretvornik. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/pretvornik>.