struka(e):

principat (lat. principatus), vlast princepsa; način vladavine što ga je u Rimskome Carstvu uveo Oktavijan, kojemu je Senat 27. pr. Kr. dao naslov Augustus (Uzvišeni). Oktavijan je naizgled zadržao republikanski oblik sa Senatom, ali je za sebe doživotno pridržao najviše državne funkcije: konzulat, prokonzularni imperij i čast vrhovnoga vjerskog poglavara (pontifex maximus). Prema tomu, on je bio formalno samo princeps, tj. prvi čovjek u državi, a zapravo neograničeni i nikomu odgovorni gospodar Rima, caesar, imperator, kojemu su se iskazivale božanske počasti. Razvoj institucije principata doveo je potkraj III. st., u doba Dioklecijana, do dominata (lat. dominatus), tj. do izrazito monarhističkoga sustava vladavine, u kojem je Senat gubio svako značenje, a car se, kao apsolutni gospodar nad podanicima (dominus), u vladavini oslanjao na vojsku.

Citiranje:

principat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/principat>.