struka(e): kemija

prometij (prema Prometej), simbol Pm (novolat. promethium), radioaktivni kemijski element iz skupine lantanoida (atomski broj 61), srebrnobijel sjajan metal (gustoća 7,264 g/cm³, talište 1042 °C). Poznati su prometijevi umjetni radioizotopi s masenim brojevima između 130 i 158, dobiveni fisijom u nuklearnom reaktoru (najstabilniji je 145Pm s vremenom poluraspada 17,7 god.). Radioizotop 147Pm nalazi se i u tragovima u uranijevim rudama kao proizvod prirodnoga raspada uranija, a služi u proizvodnji svjetlećih boja i kao izvor energije u izotopnim baterijama. U svojim je ružičasto obojenim spojevima trovalentan.

Citiranje:

prometij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/prometij>.