struka(e): astronomija
ilustracija
PROMINENCIJA, postupni razvoj eruptivne prominencije

prominencija (lat. prominentia: izbočina) (protuberancija, prema kasnolat. protuberans, genitiv protuberantis: koji strši), pojava u Sunčevoj atmosferi nalik oblaku, vidi se kao svijetla pojava u koroni iznad ruba Sunčeva kruga, ili tamna (filament, vrpca), kada se nalazi na rubu Sunčeva kruga. To je plin oko stotinu puta veće gustoće od gustoće okolne korone, a temperatura mu je oko 10 000 K. Od korone ju odvaja prijelazni ovoj u kojem temperatura postaje sve veća. Prominencije su smještene iznad područja jačega magn. polja s kojim su povezane. Opažaju se s pomoću filtara koji propuštaju svjetlost valne duljine vodikove spektralne linije Hα. Prema ponašanju dijele se u mirne i aktivne. Mirne mogu trajati i više mjeseci i nalaze se pretežito na većim heliografskim širinama, kamo migriraju u tijeku ciklusa aktivnosti. Prosječna im je duljina 200 000 km, a visina i širina po 5000 km. Oblik im se može usporediti s mostom ili vijaduktom. Aktivne mogu biti petljaste, eruptivne i dr., a nalaze se u tzv. aktivnim područjima (na mjestima sekundarnih magn. polova). Brojnost prominencija veća je pri uzlaznom dijelu Sunčeve aktivnosti. (→ sunce)

Citiranje:

prominencija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/prominencija>.