struka(e): geologija

prominske naslage, skupina taložnih stijena nazvanih po planini Promini sjeverno od Drniša. Nalaze se uglavnom u perijadranskom pojasu, taložene su tijekom mlađega paleogena, prije približno 37 do 28 milijuna godina, u rubnim dijelovima prostranih bazena. U njihovu se sastavu nalaze konglomerati, lapori i vapnenci, a ima i naslaga smeđeg ugljena. Taložni okoliš varira od morskog-deltaičnoga (→ deltaične taložine) do slatkovodnog i često je bio pod znatnim utjecajem kopna, o čem svjedoče sačuvano bilje u ugljenonosnim naslagama i fosilizirani dijelovi čeljusti močvarnoga srodnika svinje nađeni u ugljenim slojevima kraj Siverića. Osim kao ležišta smeđeg ugljena, prominske naslage u širem području Drniša i Obrovca značajne su i kao pokrovne naslage ležišta koja su razvijena na okršenim krednim vapnencima, odn. slojeva boksita unutar prominskih naslaga.

Citiranje:

prominske naslage. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/prominske-naslage>.