struka(e): biokemija

prostetička skupina (prema grč. πρόσϑεσις: dodavanje), neproteinska skupina atoma vezana na proteine. Mnogi enzimi imaju vezan ion metala, drugi pak koenzime, a citokromi, hemoglobin i mioglobin imaju vezanu molekulu hema. Prostetička skupina bitna je za funkciju proteina: ioni metala ili koenzimi izravno djeluju u katalitičkoj aktivnosti enzima, a željezo hema u vezanju kisika kod mioglobina i hemoglobina, odn. prijenosu elektrona kod citokroma. Cjelokupna, višestruko veća proteinska struktura na koju je vezana prostetička skupina omogućuje njezinu specifičnu reakciju.

Citiranje:

prostetička skupina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/prosteticka-skupina>.