struka(e): mineralogija

psilomelan (grčki ψιλός: ogoljen; gladak + μέλας, genitiv μέλανος: crn) (crna caklovica), koloidna modifikacija manganova dioksida (MnO2), sekundarni mineral nastao trošenjem manganova silikata i karbonatnih minerala koji sadrže mangan. Taložio se kao gel koji je često vezao ione iz otopine, npr. ione barija, kalcija, magnezija, kobalta. Ti su se ioni (R2+) pri postupnoj kristalizaciji uz stvaranje taloga ugradili u rešetku, tako da je opća formula R2+Mn44+O8(OH)2, a struktura je rompska ili tetragonska. Psilomelan dolazi u bubrežastim, grozdastim agregatima ili kao sjajna kora (caklovica). Važna je i bogata manganova ruda, tvrda i sitnozrnata. Nalazišta: Harz u Njemačkoj, Češko rudogorje, kod nas na Kordunu.

Citiranje:

psilomelan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/psilomelan>.