struka(e): strojarstvo
ilustracija
PUHALO, Rootsovo puhalo

puhalo, vrsta niskotlačnoga kompresora za dobavu velike količine plina ili pare, najčešće zraka, uz povećanje tlaka do 3 puta. Takav omjer (stupanj) kompresije veći je od onoga što ga postiže ventilator, a manji od onog uobičajenoga kompresora. Konstrukcijski, puhalo može biti izvedeno kao stapni stroj s oscilirajućim ili rotirajućim stapovima, ili kao turbopuhalo. Puhalo s oscilirajućim stapom koje se giba pravocrtno i pripadnim ventilskim razvodom danas se sve rjeđe izrađuje. Od puhala s rotirajućim stapovima, najpoznatije je Rootsovo puhalo, kakvo se upotrebljava u željezarama i čeličanama za potpuh talioničkih peći. Kod tog puhala, dva rotora grahorasta oblika rotiraju spregnuta sinkronizacijskim zupčanicima jedan nasuprot drugomu velikom brzinom vrtnje. Turbopuhalo, kakvo se primjerice rabi za prednabijanje gorive smjese u nekih motora s unutarnjim izgaranjem, može biti aksijalnog ili radijalnoga toka plina, jednostupanjsko ili višestupanjsko. (→ kompresor)

Citiranje:

puhalo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/puhalo>.