struka(e): povijest, opća
ilustracija
PUNSKI RATOVI

punski ratovi (prema lat. Poeni: Punjani, Kartažani), tri rata vođena između Rima i Kartage za prevlast na Sredozemlju. U Prvome punskom ratu (od 264. do 241. pr. Kr.) borbe na kopnu i moru vodile su se za Siciliju. Rimljani su izgradili svoju prvu pomorsku flotu i pobijedili Kartažane primjenom jurišnih mostova montiranih na brodovima, u bitkama kraj Mila (danas Milazzo) 260. pr. Kr. i kraj rta Eknomosa (danas Poggio Sant’ Angelo) 256. pr. Kr. No porazom kraj Drepana (danas Trapani) 249. pr. Kr. i u operacijama kraj Lilibeja Rimljani su izgubili gotovo cijelu flotu. Izgradili su novu, odlučno porazili Kartažane 241. pr. Kr. kraj Egada i dobili rat. Sklopljenim mirom Rimljani su stekli cijelu Siciliju, a Kartaga im je morala platiti ratnu odštetu. – Drugi punski rat (od 218. do 201. pr. Kr.) bio je izazvan velikim trgovačkim procvatom Kartage i njezinim osvajanjima u Hispaniji te agresivnom politikom obitelji Barkas, koja je u Kartagi preuzela vlast. Kartažanski vođa Hanibal prešao je Alpe, prodro u Italiju i teško porazio Rimljane kraj Trazimenskoga jezera 217. pr. Kr. i kraj Kane (Cannae u Apuliji) 216. pr. Kr. No kada se vratio u Afriku, porazio ga je Scipion Afrički u odlučnoj bitki kraj Zame 202. pr. Kr. (→ hanibal). Uvjeti mira koji je potom sklopljen bili su za Kartagu vrlo nepovoljni: morala se odreći Hispanije, sredozemnih otoka i Numidije, te se obvezati da će spaliti sve svoje ratne brodove (osim njih 10), da neće voditi ratove bez dopuštenja Rima i da će isplatiti Rimu ratnu odštetu. – Treći punski rat (od 149. do 146. pr. Kr.) bio je izazvan sporovima numidskoga kralja Masinise s Kartagom. Na uporno traženje Katona Starijega da se Kartaga razori (»Ceterum censeo Carthaginem esse delendam« – »Uostalom, mislim da Kartagu treba razoriti«) rimski je Senat odlučio povesti rat i odmah je opsjeo Kartagu s kopna i s mora. Nakon 3 god. Rimljani su zauzeli, opljačkali i razorili Kartagu te simbolički na mjestu grada izorali brazdu, a stanovnike pobili ili prodali u roblje. Dio kartažanskoga teritorija u Africi organizirali su kao rimsku provinciju, a preostali dio podijelili svojim saveznicima.

Citiranje:

punski ratovi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/punski-ratovi>.