struka(e): elektrotehnika
ilustracija
RADIOFAR s neusmjerenom karakteristikom – 1. radioodašiljač, 2. smjer radioodašiljača, 3. smjer leta, 4. azimut leta, 5. radiosmjer

radiofar (radio- + far, prema ant. svjetioniku na grčkom otoku Faru), navigacijski odašiljač radiovalova (radioodašiljač) s kružnom (neusmjerenom) ili s usmjerenom karakteristikom zračenja. Postavlja se na točke važne za navigaciju, odakle emitira karakteristične signale koji omogućuju utvrđivanje njegova identiteta i određivanje kuta (tzv. radiosmjer) s pomoću kojega se utvrđuje trenutačni položaj korisnika (npr. zrakoplova) ili služi kao cilj prema kojemu se korisnik kreće. Prema radiofaru s kružnom karakteristikom zračenja smjer se određuje s pomoću radiogoniometra (→ radiogoniometrija), a prema usmjerenomu radiofaru (četverokursni radiofar) s pomoću posebnih prijamnih uređaja. (→ radionavigacija)

Citiranje:

radiofar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/radiofar>.