struka(e): elektrotehnika
ilustracija
RADIOGONIOMETRIJA, određivanje položaja korisnika mjerenjem radiosmjera prema dvama radioodašiljačima (lijevo); određivanje položaja radioodašiljača mjerenjem radiosmjerova s dva položaja korisnika (desno); 1. korisnik, 2. radioodašiljač

radiogoniometrija (radio- + goniometrija), radionavigacijski postupak za određivanje tzv. radiosmjera s pomoću radiogoniometra. Radiosmjer se definira kao kut (azimut) između smjera radioodašiljača (→ radiofar) i nekoga referentnog smjera (najčešće smjer sjevera) i služi za utvrđivanje trenutačnoga položaja korisnika (npr. zrakoplova). Radiogoniometar (radiolokator) je elektron. uređaj koji se sastoji od radioprijamnika i pokazivača smjera (kazaljka ili katodna cijev) te od antenskoga sustava s usmjerenom karakteristikom, ako se smjer određuje prema amplitudi prijamnoga signala, ili s neusmjerenom karakteristikom, s dvije ili više razmaknutih antena, ako se smjer određuje prema faznim razlikama između napona na susjednim antenama. Antena ručnoga radiogoniometra okreće se rukom i traži se smjer najvećega ili najmanjega prijamnog signala, dok automatski radiogoniometar pokazuje smjer radioodašiljača čim se ugodi na njegovu frekvenciju. Ako su poznate zemljopisne pozicije nekoliko radioodašiljača, može se utvrditi trenutačni položaj korisnika određivanjem radiosmjerova prema radioodašiljačima i ucrtavanjem smjerova na zemljovidu; u sjecištu tih pravaca nalazit će se traženi položaj. Radiogoniometar se može koristiti i za utvrđivanje položaja nepoznatoga radioodašiljača, ako se s dva poznata položaja utvrde dva radiosmjera prema istomu odašiljaču i ucrtaju se kao pravci na zemljovidu; radioodašiljač se tada nalazi u sjecištu tih pravaca. Radiogoniometrija se mnogo primjenjivala za navigaciju brodova i zrakoplova. U današnje se doba pretežito koristi u vojne i civilne svrhe za elektron. izviđanje i lociranje radijskih postaja, a njom se koriste i radioamateri na natjecanjima u traženju skrivenih odašiljača. (→ radionavigacija)

Citiranje:

radiogoniometrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/radiogoniometrija>.