struka(e): medicina

radiologija, medicinska (radio- + -logija), grana medicine koja se bavi dijagnostičkim i intervencijskim (terapijskim) postupcima uz primjenu ionizirajućeg i neionizirajućeg zračenja. Nekad se rabio naziv rendgenologija; ta je medicinska grana primjenjivala samo rendgenske zrake za dobivanje slike unutrašnjosti tijela na filmu ili rendgenskom ekranu. Radiologija u dijagnozi i terapiji rabi različite uređaje. Ionizirajuće zračenje primjenjuje se kod konvencionalnih radioloških uređaja, koji koriste rendgensku cijev (→ radiografija; dijaskopija), te kod kompjutorizirane tomografije (→ tomografija). Neionizirajuće zračenje primjenjuje se kod magnetske rezonancije. Iako se ne radi o zračenju, u područje medicinske radiologije uvjetno se ubraja i primjena ultrazvuka. (→ radionuklidi; radioterapija)

Citiranje:

radiologija, medicinska. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/radiologija-medicinska>.