struka(e): kemijsko inženjerstvo
ilustracija
REFORMIRANJE BENZINA sa stalnim obnavljanjem katalizatora – 1. reaktor za hidrodesulfurizaciju, 2. cijevna peć, 3. trodijelni kaskadni reaktor, 4. izmjenjivač topline, 5. regenerator katalizatora, 6. odvajač vodika, 7. destilacijska kolona

reformiranje benzina, pretvorba benzina dobivenog atmosferskom destilacijom nafte niskog oktanskoga broja u benzin visokog oktanskoga broja, tzv. reformat-benzin, bitan sastojak motornih benzina s udjelom većim od 30%. To je jedan od najvažnijih i najzastupljenijih rafinerijskih procesa kojim se mijenja kemijski sastav sirovine, s tim da se znatno povećavaju udjeli visokooktanskih sastojaka. Tako se od početnoga benzina (oktanski broj ~50), koji sadrži približno 55% alkana, 35% cikloalkana i 1% aromata, dobiva reformat-benzin s oktanskim brojem ~100 i s manje alkana (40%) i cikloalkana (5%), a s više aromata (55%).

U reformiranju su najčešće reakcije dehidrogenacije, ciklodehidrogenacije, hidrokrekiranja i izomerizacije, kojima se normalni alkani prevode u izoalkane i alkilirane benzene. Ukupna je reakcija endotermna i provodi se pri temperaturi od 450 do 550 °C i tlaku od 20 do 60 bara. Benzinska se sirovina, nakon odsumporavanja vodikom (hidrodesulfurizacija) i uklanjanja teških metala (katalitički otrovi), zagrijava u izmjenjivaču topline i u cijevnoj peći, zatim se vodi u tri kaskadno spojena reaktora s pokretnim katalitičkim slojem, te u regenerator za obnavljanje katalizatora, i konačno na destilaciju, gdje se odvajaju plinovi, reformat-benzin i visokovrijući ostatci. Kao katalizatori rabe se metali i metalni oksidi, a najdjelotvorniji su platina, renij i njihove smjese na nosačima, aluminijevu oksidu ili zeolitima. Zbog kontinuiranoga obnavljanja katalizatora ne mijenjaju mu se aktivnost i selektivnost, pa su proizvodi reformiranja stalna sastava i ujednačenih svojstava. Kako reformat-benzin sadrži više od 50% aromata, pretežito benzena, toluena i ksilena, služi i kao sirovina u petrokemijskoj proizvodnji. (→ nafta; naftni derivati; rafinerija)

Citiranje:

reformiranje benzina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/reformiranje-benzina>.