struka(e): biologija

rekombinantna DNA (re- + kasnolatinski combinans, genitiv combinantis: koji združuje), u biologiji: a) DNA nastala spajanjem nizova različitih molekula DNA in vitro. Rekombinantna DNA obično se sastoji od vektora, tj. male virusne ili plazmidne DNA koja se može umnažati (→ plazmidi), i isječka odabrane DNA koji se želi klonirati. Za njezinu pripravu potrebni su enzimi restrikcijske endonukleaze (→ nukleaze), koji kidaju vektorsku DNA na specifičnim mjestima, te enzim DNA-ligaza (→ ligaze), koji zatvara prekide u DNA, čime je moguće ugraditi isječak odabrane DNA na prekinuti dio vektorske DNA. Tehnologija rekombinantne DNA, koja se naziva i genetičkim inženjerstvom, omogućila je detaljna ispitivanja strukture i funkcije gena i genoma (→ molekularna genetika); b) DNA nastala rekombinacijom in vivo.

Citiranje:

rekombinantna DNA. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/rekombinantna-dna>.