struka(e): elektrotehnika

reproduktor (prema reprodukcija), višenamjenski uređaj za reprodukciju audiozapisa i videozapisa s diska od plastike, promjera 8 ili 12 cm (→ disk). Zapis se reproducira refleksijom laserske zrake od udubina u spiralnoj stazi na površini diska, reflektirana se zraka vodi na fotodiodu i pretvara u prikladnu el. veličinu, s pomoću koje se konačna reprodukcija zvuka ostvaruje preko zvučnika ili slušalica, a reprodukcija slike s pomoću televizijskoga prijamnika. Osim audiozapisa ili videozapisa u digitalnom obliku, u spiralnu stazu diska upisan je i programski sadržaj (meni), koji signalizira početak i kraj zapisa te trajanje svakoga dijela programa. Kada se disk stavi u reproduktor, njegovi početni podatci ulaze u sklop za prepoznavanje vrste diska. To je svojevrsna skretnica koja prepoznaje i usmjerava podatke s diska u procesor podataka za kompaktni disk (CD) ili za digitalni višenamjenski disk (DVD).

Procesor za kompaktne diskove demodulira podatke s audio-diska (CD-DA) i hibridnoga superaudio-diska (SACD) te s kompresorskih sustava snimanja zvuka MP3 (Moving Pictures Experts Group Audio Layer 3) i WMA (Windows Media Audio). Demodulirani podatci prolaze zatim kroz korektor pogrješke diska (ispravlja njegove proizvodne nedostatke) i odlaze u izlazni stupanj ili preko digitalno-analognoga pretvarača u analogni izlaz, gdje se priključuju na digitalno ili analogno pojačalo za slušanje s pomoću zvučnika ili slušalica. Za reprodukciju programa s video-diska (CD-video) i s fotodiska (Photo-CD) potreban je televizijski prijamnik.

Procesor za digitalne višenamjenske diskove razlikuje podatke s diskova DVD-audio ili DVD-video i upućuje ih u odgovarajuće sklopove za demoduliranje signala. Podatci zatim prolaze kroz korektor pogrješke diska i kroz sabirnicu podataka, iz koje odvojeno izlaze digitalni audiopodatci i videopodatci, a nakon digitalno-analognoga pretvarača odvojeno analogni audiopodatci i videopodatci.

Reproduktor ima digitalni sklop za slušanje (Dolby Digital), koji pretvara digitalni audiozapis u analogni, s dvokanalnim ili višekanalnim stereoefektom, a reprodukcija se ostvaruje preko pojačala i sustava zvučnika. Videopodatci se nakon dekodiranja razdvajaju i šalju na digitalni ili analogni izlaz, a reproduktor se priključuje na televizijski prijamnik. Višenamjenski reproduktor može reproducirati jednostrane diskove u sustavima High Density DVD ili Blue Ray Disc (BD). S diskova koji zapis sadrže na obje svoje strane reprodukcija se ostvaruje s pomoću dva laserska uređaja. (→ nosač zvuka; optički zapis)

Citiranje:

reproduktor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/reproduktor>.