struka(e): povijest, opća
Riceputi, Filippo
talijanski povjesničar
Rođen(a): Forlì, 11. VII. 1667.
Umr(la)o: Cesena, 5. X. 1742.

Riceputi [ričepu:'ti], Filippo, talijanski povjesničar (Forlì, 11. VII. 1667Cesena, 5. X. 1742). God. 1693. bio je zaređen za svećenika, a 1694. imenovan je rektorom biskupskog sjemeništa u Macerati (kraj Ancone), gdje je predavao retoriku. Od 1695. boravio je u Beču i ondje pristupio isusovačkomu redu. Već je tada započeo prikupljati građu za pisanje djela Illyricum sacrum, o prošlosti zemalja koje su bile dijelom nekadašnjega rimskog Ilirika. Rad na prikupljanju povijesne građe nastavio je i tijekom službe u isusovačkim kolegijima u Goriziji, Rijeci i Trstu, te za misionarskoga boravka u Dalmaciji (1709–15). Poč. 1716. otišao je u Veneciju, a zatim je bio dodijeljen isusovačkomu kolegiju u Padovi sa zadaćom da dovrši crkvenu povijest Ilirika. Slijedio je dugogodišnji rad na daljnjem prikupljanju, proučavanju i sređivanju građe, u čem mu je pomogao splitski nadbiskup P. Bizza. God. 1720. objavljen je prvi nacrt djela, 1729. bilo je odlučeno da njime osim crkvene bude obuhvaćena i svjetovna povijest Ilirika, a 1740. objavljen je drugi nacrt djela. Do svoje je smrti Riceputi sastavio opširan uvod u Illyricum sacrum, a djelo su dovršili njegovi suradnici D. Farlati i J. Coleti.

Citiranje:

Riceputi, Filippo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/riceputi-filippo>.