struka(e): likovne umjetnosti

Sacra (santa) conversazione [sa'kra (sa'nta) konversacio:'ne] (talijanski: sveti razgovor), u renesansnom slikarstvu, prikaz Majke Božje s Djetetom među anđelima i svecima, često i s donatorom, komponiran tako da likovi čine intimniju skupinu, kao da razgovaraju. Taj tip kompozicije prvi je izradio mletački slikar Giovanni Bellini (Madonna di San Giobbe, oko 1486).

Citiranje:

Sacra conversazione. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/sacra-conversazione>.