struka(e): brodogradnja

šajka.

1. Drveni ratni brod na vesla u uporabi na rijekama crnomorskoga slijeva od XI. do XVIII. st. Imala je 20 vesala, 1 do 2 latinska jedra i oštar željezni kljun, naoružana je bila bacačkim spravama, a poslije topovima i mušketama. Osim za borbu, šajke su se upotrebljavale za opskrbu i prijevoz postrojba, zaprječivanje rijeka te zaštitu mostova i skela. Od XI. st. na Dunavu su bile ustrojene srpska i madžarska šajkaška flotila, a od XVIII. st. austrijska šajkačka bojna. Ratne su baze bile u Beogradu, Slankamenu, Petrovaradinu, Zemunu i Šapcu. Jaka je bila i savska hrvatska flotila s bazom u Sisku. Turske su šajke bile gotovo jednake, a na ukrajinskim rijekama pojavljivale su se veće, vrlo pokretne i brze kozačke šajke.

2. Otvoren čamac ratne mornarice na 1 do 2 para vesala (parića). Može se namjestiti i 1 do 2 jarbola s oglavnim jedrom i prečkom.

3. Malen jedrenjak s dvama jarbolima na Levantu. Upotrebljavao se za prijevoz robe i hodočasnika u Meku.

Citiranje:

šajka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/sajka>.