struka(e): medicina
ilustracija
ŠAKA – 1. palčana kost (radius), 2. lakatna kost (ulna), 3. srednja zaprstišna kost (lunatum), 4. unutarnja zaprstišna kost (skafoid), 5. prva zaprstišna kost (trapezium), 6. druga zaprstišna kost (trapezoid), 7. kosti sredopešća (metakarpus), 8. članci prstiju (falange), 9. treća zaprstišna kost (kapitatum), 10. četvrta zaprstišna kost (hamatum), 11. dodatna (graškasta) zaprstišna kost (pisiforme), 12. vanjska zaprstišna kost (trikvetrum)

šaka (lat. manus), krajnji dio čovjekove ruke. Nastavlja se na podlakticu. Kostur šake čini osam kosti zapešća ili korijena šake (karpusa) poredanih u dva reda, pet kosti sredopešća (metakarpusa) i članci prstiju. Između kostiju šake velik je broj zglobova koji su učvršćeni svezama, a pokreću ih mnogobrojni mišići, što omogućuje šaci obilje kretnji. Svi prsti savijeni u dlan tvore pest (pugnus). Hrbat šake (dorsum manus) pokriven je tankom kožom ispod koje su tetive mišića pružača prstiju, krvne žile i živci; okrajak hrpta na prstima je pokriven noktom. Dlan (vola manus) pokriven je debljom kožom ispod koje su čvrsta vezivna ploča (aponeuroza) i tetive mišića pregibača prstiju, a na kraju je prsta jagodica s vrlo gusto raspoređenim okrajcima osjetnih živaca. Aponeuroza može odebljati, skvrčiti se i saviti prst (najčešće četvrti, Dupuytrenova bolest). Pri dugotrajnom fizičkom radu tijekom kojega šaka čvrsto stišće alat nastaju na dlanu žuljevi. – U području korijena šake iznad okrajka palčane kosti tik ispod kože nalazi se radijalna arterija, pa se na tome mjestu obično pipa puls.

Citiranje:

šaka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/saka>.