struka(e): zaštita prirode

Samograd, špilja u blizini Perušića u Lici; duga je 345 m. Ulaz joj je jamski, a nalazi se na dnu vrtače, nema odvojaka od glavnoga kanala, visina dvorana je do 30 m, obiluje špiljskim nakitom (stalagmiti, stalaktiti), osvijetljena radi posjećivanja. Kao geomorfološki spomenik prirode zaštićena je od 1964.

Citiranje:

Samograd. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/samograd>.