struka(e): religija

samsāra [~sa:'ra] (sanskrt., prema samsṛ: protjecati; protok kroz slijed rađanja i smrti), u brahmanizmu, budizmu i jinizmu, neprekidni krug života (rađanja i smrti) na koji je osuđen onaj koji nije spoznao istinu. U brahmanizmu je to onaj koji nije spoznao sepstvo (ātman), a u budizmu i jinizmu, onaj koji nije postigao izbavljenje. Oblik (vrsta) svake sljedeće egzistencije (ponovnoga kruga rađanja i smrti) ovisi o činima, djelovanju (karman). Svrha je spoznaje osloboditi se iz samsāre i postići izbavljenje (mokša, mukti, nirvāna, kaivalya).

Citiranje:

samsāra. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/samsara>.