struka(e): matematika | zoologija

segment (lat. segmentum: odrezak; vrpca).

1. U matematici, skup točaka na pravcu između dviju točaka A i B, uključujući i same točke A i B. Ako su a i b realni brojevi i a ≤ b, segment [a, b] skup je svih realnih brojeva x takvih da je a ≤ x ≤ b, zatvoreni interval. Segmentom se katkada naziva i dio ravnine omeđen lukom krivulje i njezinom tetivom.

2. U zoologiji → metamerija

Citiranje:

segment. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/segment>.