struka(e): matematika

sekanta (njem. Sekante, od lat. secans, genitiv secantis: koji siječe), pravac koji zadanu krivulju ili plohu siječe barem u dvjema točkama i u njima nije tangenta.

Citiranje:

sekanta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/sekanta>.