struka(e): vojne znanosti

Seljačka zaštita, paravojna organizacija Hrvatske seljačke stranke za zaštitu stranačkih skupova. Prvi nenaoružani odred nastao je pod zapovjedništvom Zvonka Kovačevića u Zagrebu 1935., a nazivao se Mačekova garda. Glavni organizator Zaštite bio je Mačekov povjerenik Đuka Kemfelja. U prvoj polovici 1938. odredi Seljačke zaštite bili su formirani u gotovo svim kotarevima u kojima je HSS imao većinu, a uskoro je bilo više od 100 kotarskih odreda, dok je u 15 najvećih hrvatskih gradova postojala Građanska zaštita. Nakon sporazuma Cvetković–Maček 1939. Seljačka zaštita dobila je oružje te se pretvorila u pomoćnu policiju, a stvaranjem Banovine Hrvatske imala je oko 200 000 ljudi. Nakon proglašenja NDH 10. travnja 1941. veći dio zaštitara stavio se pod zapovjedništvo S. Kvaternika i imao je važnu ulogu pri učvršćenju vlasti NDH. Pod imenom Hrvatski zaštitni lovci Seljačka zaštita ušla je u domobranstvo. Kako im A. Pavelić nije vjerovao, nakon zaključenja Rimskih ugovora u svibnju 1941. zapovjedio je Ustaškoj vojnici da ih razoruža.

Citiranje:

Seljačka zaštita. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/seljacka-zastita>.